მეოთხე ეტაპად გამოქვეყნებული საძოვრების იჯარით აღების მსურველთა განაცხადების მიღება 15 აგვისტოს დაიწყო და 16 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება

გამოქვეყნდა მეოთხე ეტაპზე აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი 105 ერთეული საძოვრების მონაცემები.

მეოთხე ეტაპად გამოქვეყნებული საძოვრების იჯარით აღების მსურველთა განაცხადების მიღება  15 აგვისტოს დაიწყო და 16 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის ფარგლებში, შეირჩა და გამოქვეყნდა მეოთხე ეტაპზე აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მონაცემები.

გამოქვეყნებულია კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლისშიდა ქართლისა და იმერეთის რეგიონების 105 ერთეული საძოვრის მონაცემები, მათ შორის, საგარეჯო – 8, დედოფლისწყარო – 34, თელავი – 1, სიღნაღი – 11, ყვარელი – 14,ახმეტა – 4,ბორჯომი – 13, ნინოწმინდა – 5, ახალციხე – 1, ყაზბეგი – 1, მცხეთა – 3, მარნეული – 1, გორი – 8, ბაღდათი – 1.

მეოთხე ეტაპად გამოქვეყნებული საძოვრების იჯარით აღების მსურველთა განაცხადების მიღება  15 აგვისტოსდაიწყო და 16 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

დღეის მდგომარეობით, ოთხ ეტაპად, სულ გამოქვეყნდა 362 ერთეული აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრის მონაცემები. ამჟამად, ხელმისაწვდომია და განაცხადების მიღება წარმოებს 129 მათგანზე. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდებზე (www.land.gov.ge www.mepa.gov.ge), ასევე სააგენტოს ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე.

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ სახელმწიფო პროგრამა საქართველოს მთავრობამ 2021 წლის 6 ოქტომბერს დაამტკიცა. პროგრამა მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის მფლობელ ფერმერებს საშუალებას აძლევს, სასურველი საძოვარი აუქციონის გზით მიიღონ და სამწლიანი იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში განკარგონ. პროგრამა, საძოვრებზე ლეგიტიმური კერძო პასუხისმგებლობის გაჩენით, ხელს შეუწყობს მათ რაციონალურ გამოყენებას, დაიცავს დეგრადაციისგან და, ამავდროულად, მეცხოველეობის დარგის განვითარებას დაეხმარება.

Back to top button