გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყო

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 4 სექტემბრიდან, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ხილული გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყეს. კონტროლს დეპარტამენტის მოძრავი ეკიპაჟები, სპეციალური ხელსაწყოებით, მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ნორმისა და წესის შესაბამისად განახორციელებენ.

„გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირება. სწორედ ამ მიზნით, დღეიდან, საქართველოს 4 ქალაქში, ავტომობილების გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყო, რაც სატრანსპორტო სექტორიდან ჰაერის დაბინძურებას მკვეთრად შეამცირებს.დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში სამართალდამრღვევი დაჯარიმდება. თუ პირს დაჯარიმებასთან დაკავშირებით პრეტენზია ექნება, უფლება აქვს, ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, დარღვევის გამოვლენიდან 2 საათის განმავლობაში, თავისი ხარჯით, აკრედიტებულ ინსპექტირების ცენტრში ჩაუტაროს ექსპერტიზა და თუ დარღვევა არ დაფიქსირდება, გათავისუფლდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან“, – განაცხადა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ, კოკა მელქაძემ.

„კონტროლის ეფექტურად განხორციელების მიზნით, გავიარეთ შესაბამისი გადამზადება როგორც საკანონმდებლო, ისე ტექნიკური აღჭურვილობისა და ელექტრონული სისტემების მიმართულებით. მზად ვართ შევუდგეთ საქმიანობას და ვიზრუნოთ ჰაერის გაუმჯობესებაზე. პატრულირებისას, სპეციალური ხელსაწყოებით, ისეთი ავტომობილების გამონაბოლქვის შემადგენლობას შევამოწმებთ, რომლებსაც აღენიშნება ვიზუალური გამონაბოლქვი“, – განაცხადა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ირაკლი ბასლანძემ.

სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა შემადგენლობის დადგენილი ნორმის გადამეტებისთვის სამართალდამრღვევს ჯარიმის გადახდა მოუწევს: ფიზიკური პირი პირველ ჯერზე დაჯარიმდება 100 ლარით, მეორე ჯერზე – 300 ლარით, მესამე ჯერზე – 600 ლარით. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმა 500, 1500 და 3000 ლარია. ჯარიმის 10 დღის ვადაში გადახდის შემთხვევაში, სამარალდამრღვევს, ჯარიმის ოდენობა 20%-ით შეუმცირდება.

ჯარიმების გადამოწმება მოქალაქეებს შეეძლებათ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ვებგვერდებზე: www.des.gov.ge; ჯარიმის გადახდა კი შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდისwww.videos.police.ge საშუალებით.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვისა და ეკოტრანსპორტის დანერგვის ხელშეწყობის საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის მიერ დამტკიცებული რეკომენდაციის საფუძველზე, საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ წარმოადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა – გზებზე ვიზუალურად ხილვადი გამონაბოლქვის მქონე სატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა შემადგენლობის კონტროლის თაობაზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა.

Back to top button